Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

Шибъри стоманени

Номенклатура на предлаганите от Кесар ЕООД стоманени шибъри:
 
Номeр Наименование PN DN (Ду) Tемп. °C
ШС.001 Шибър стоманен спирателен фланцов с неизваждащ се шпиндел и твърд клин 16 50 - 1200 до 150
ШС.002 Шибър стоманен спирателен фланцов с изваждащ се шпиндел и двуделен самонагаждащ се клин 16 50 - 1200 до 300
ШС.003 Шибър стоманен спирателен фланцов с неизваждащ се шпиндел и твърд клин 25 40 - 500 до 150
ШС.004 Шибър стоманен спирателен фланцов с изваждащ се шпиндел и двуделен самонагаждащ се клин 25 40 - 500 до 400
ШС.005 Шибър стоманен спирателен фланцов с неизваждащ се шпиндел и твърд клин 40 40 - 500 до 150
ШС.006 Шибър стоманен спирателен фланцов с изваждащ се шпиндел и двуделен самонагаждащ се клин 40 50 - 500 до 400
ШС.007 Шибър стоманен спирателен с неизваждащ се шпиндел и твърд клин, затвор от неръждаема стомана 63 50 - 300 до 150
ШС.008 Шибър стоманен спирателен с изваждащ се шпиндел и двуделен самонагаждащ се клин 63 50 - 300 до 400
ШС.009 Шибър стоманен спирателен с изваждащ се шпиндел и твърд клин 16 - 100 50 - 300 до 550
ШС.010 Шибър стоманен спирателен с изваждащ се шпиндел и твърд клин по API600 и 602 клас 150-600 2 - 18" до 550
ШС.011 Шибър стоманен ножов спирателен за междуфланцов монтаж с изваждащ се шпиндел и неръждаем плосък клин 10 50 - 300 до 70
ШС.012 Шибър стоманен ножов спирателен за междуфланцов монтаж с изваждащ се шпиндел и неръждаем плосък клин 10 300 - 600 до 70
 

Шибър - обща информация

Шибърите са едни от най-използваните арматури за тръбопроводи с DN 40 - 3000 и налягания до PN250. Те могат да се използват само като спирателна арматура за хоризонтален , а при подходящи направляващи - и за вертикален монтаж.
 
В зависимост от конструкцията на спирателния орган (клин - корпус), шибърите биват клинови и плоски.
 
Клиновите шибъри се изпълняват в три варианта - с монолитен твърд или еластичен и двудисков клин. Твърдият клин осигурява добра херметичност при по-малките DN, а такива, покрити с NBR или EPDM,  се монтират в шибърите с т.н. гумиран клин, като се използват главно във водоснабдяването. Най-надеждни и осигуряващи висока херметичност (в т.ч. И клас А - без пропуска и на въздух) осигурява самонагаждащия се двуделен клин.
 
Плоските шибъри се използват по-рядко, главно в целулозно-хартиената промишленост и за отпадни води.
 
В зависимост от разположението на ходовия възел - в или извън корпуса, шибърите биват с неизваждащ или изваждащ се шпиндел.
 
При шибърите с неизваждащ се шпиндел ходовият възел е "потопен" в корпуса, достъпът до него не е възможен, той е подложен на действието на корозия и абразивни частици. Макар и по-евтини, последните имат по-малко приложение (с изключение на водоснабдяването), главно за чисти флуиди, а поради по малката височина - в подземни комуникации.
 
При шибърите с изваждащ се шпиндел ходовият възел е извън корпуса и няма съприкосновение с работната среда. Те превъзхождат по всички показатели шибърите с неизваждащ се шпиндел, с изключение на по-голямата строителна височина.
 
Положителните качества на шибърите, спрямо други арматури, са сравнително простата конструкция, надеждност и малко хидравлично съпротивление, като за различните конструкции е 0,18 - 1,8. Малкото хидравлично съпротивление ги прави подходящи за тръбопроводи, в които постоянно се движат флуиди с голяма скорост (магистрални тръбопроводи).
 
Недостатък на шибърите са по-голямата строителна височина и по-голямото време за отваряне / затваряне.
 
В зависимост от материал на уплътнителния възел, корпуса и капака, шибърите се използват за неутрални или агресивни течност и газове.
 
Шибърите се произвеждат в съответствие с EN1984, API600 и API602.