Kessar logo    Производство и доставка на промишлена и водопроводна арматура
 
 
 

ВСС.003 Вентил спирателен стоманен на заварка, PN400, DN15 - 100

PN
400
Т до
550°C
 Вентил спирателен PN400 до DN25    Вентил спирателен PN400 над DN25
 до DN25    над DN25
 

Материали

Ном. Наименование Приложение
до 400 °C до 450 °C до 550 °C
1 Корпус до DN25 1.0460 (3E0) 1.7335 (5E0)
над DN25 1.0619 (3E0) 1.7357 (5E0)
2 Капак до DN25 1.0460 (3E0) 1.7335 (5E0)
над DN25 1.0619 (3E0) 1.7357 (5E0)
3 Клапан до DN50 1.4021 1.7335
над DN50 1.0619 1.7357
4 Уплътнителна повърхност на корпуса мин. 17 % хром наварена мин. 17 % хром наварена Стелит наварена
5 Уплътнителна повърност на затвора
до DN25
1.4021 мин. 17 % хром наварена Стелит наварена
над DN25
мин. 17 % хром наварена
6 Шпиндел мин. 13% хром
7 Уплътнение на шпиндела чист графит
8 Ръчно колело сив чугун
 
 Вентил спирателен PN400, размери
 

Размери

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
ETE mm 160 160 160 270 270 300 500 500 580
Hmax mm 275 275 275 385 385 390 700 700 800
Hmin mm 255 255 255 365 365 370 677 677 770
Dt mm 160 160 160 315 315 315 500 500 630
Маса кг 5,5 5,5 5,5 22 24 25,5 120 129 211

Последна редакция: 2009-01-07 12:06:08